Privatumo politika

Žurnalo „Investuok“ privatumo politika

Leidėjas

Žurnalas „Investuok“ – tai UAB „Leidybos studija“ leidžiamas mėnesinis žurnalas apie investavimą, pinigų tvarkymą, asmeninius finansus. UAB „Leidybos studija“ taip pat leidžia knygas apie investavimą – „Investuok“ knygų seriją, bei organizuoja mokymus, seminarus ir konferencijas investavimo ir verslo temomis. Toliau dokumente „Investuok“ žurnalas, renginiai ir knygos vadinami bendru projekto pavadinimu – „Investuok“, pateikiama UAB „Leidybos studija“ duomenų apsaugos taisyklių dalis liečianti „Investuok“ projektą.

Jūsų sutikimas

Sutikdami su šia „Investuok“ privatumo politika, Jūs sutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys bus naudojami siekiant įvykdyti Jūsų užsakymus, taip pat, kad Jūsų Asmens duomenys bus perduoti spaudos platintojams ar kitiems partneriams vykdantiems Jūsų užsakytas paslaugas (būtina užsakymui įvykdyti-minimalia apimtimi).

Sutikdami su šia privatumo politika Jūs suteikiame mums teisę rinkti, tvarkyti, valdyti ir saugoti Jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tikslais kaip numatyta šiame dokumente.

Informacijos rinkimas

Informaciją apie klientus renka žurnalo „Investuok“ prenumeratos, renginių, reklamos skyriai ir interneto svetainė www.investuok.eu

Duomenis apie klientus renkame kai:

• Perkate žurnalo „Investuok“ prenumeratą ar knygas
• Dalyvaujate mūsų renginiuose
• Perkate kitas mūsų prekes ar paslaugas
• Telerinkodaros būdu
• Patys pateikiate mums duomenis apie save kitu būdu.

Duomenys ir tikslai kuriems įgyvendinti jie renkami:

• Žurnalo „Investuok“ ir kitų mūsų leidžiamų ar platinamų leidinių prenumeratos ar užsakymo tikslu – vardas, pavardė, adresas, el.pašto adresas, telefono numeris.
• „Investuok“ renginių (seminarų, mokymų, konferencijų, klubų) organizavimo tikslais – vardas, pavardė, el.pašto adresas ir telefono numeris.
• Kai lankotės mūsų interneto svetainėse mes renkame informaciją apie Jūsų naršymą – statistiniais tikslais; siekdami identifikuoti Jūsų poreikius; bei siekdami Jums rodyti tą turinį ir tokią reklamą kuri mūsų manymu geriausiai atitinka Jūsų poreikius. Plačiau apie tai skaitykite „Slapukų naudojimo taisyklės“.

Asmeninės informacijos naudojimas

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

  • Vykdydami Jūsų užsakymus.
  • Siųsdami Jums informaciją apie prenumeratos pratęsimą.
  • Siųsdami informaciją apie Jums priklausančias papildomas paslaugas. (Pvz. artėjančius „Investuok“ seminarus – žurnalo prenumeratoriai gali nemokamai dalyvauti viename ar keliuose „Investuok“ seminaruose).
  • Siųsdami informaciją apie kitas mūsų teikiamas paslaugas ar parduodamas prekes (jei sutikote gauti šią informaciją)

Įsipareigojame niekada neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

  • jei Jūs pats išreiškėte konkretų sutikimą dėl Asmens duomenų atskleidimo;
  • kai tai būtina teikiant Jūsų užsakytas paslaugas – spaudos platintojams ar kitiems partneriams vykdantiems Jūsų užsakymus, perduodant jiems tik tiek informacijos, kiek būtina, jog užsakymas būtų įvykdytas.
  • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką

Tiesioginė rinkodara

Siekiame, jog mūsų klientai, o pirmiausia – žurnalo prenumeratoriai pirmieji gautų informaciją apie naujausius ir geriausius „Investuok“ pasiūlymus – žurnalo prenumeratą, renginius, knygas ir kitas mūsų paslaugas.

Jūsų suteiktas el. pašto adresas ar telefono numeris tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti naudojamas remiantis jūsų sutikimu užsakant „Investuok“ paslaugas ir/ arba teisėto intereso pagrindu, tik tuo atveju, jei jūs nesate atsisakę gauti „Investuok“ pasiūlymų.

Jei nebenorėsite gauti pasiūlymų, bet kuriuo metu, nenurodydami motyvų, galite nesutikti, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais susiekę su mūsų prenumeratos skyriumi telefonu 8-659-41020 arba el.paštu prenumerata@investuok.eu arba paspaudę mūsų atsiųsto laiško apačioje esančią nuorodą „Atsisakyti visų pasiūlymų“.

Informacijos saugojimo terminai

Jūsų asmeniniai duomenys „Investuok“ leidinių prenumeratos tikslu saugomi užsakytos prenumeratos galiojimo metu ir penkis metus jai pasibaigus. Pasibaigus šiam terminui duomenys ištrinami.

Jūsų suteikti asmeniniai duomenys „Investuok“ renginių organizavimo ar tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi penkis metus nuo paskutinio Jūsų užsakymo. Pasibaigus šiam terminui duomenys ištrinami.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.
Visais klausimais dėl mūsų tvarkomų Jūsų Asmens duomenų kreipkitės į „Investuok“ prenumeratos skyrių telefonu 8-659-41020 arba el.paštu prenumerata@investuok.eu arba atvykite į redakciją adresu V.Putvinskio g. 49-305, 44243 Kaunas.