Ką galima įžvelgti grafikuose? Techninė analizė

Stebėdami akcijų ar kitų investicinių produktų kainų pokyčius, dažnai susiduriame su grafikais, vaizduojančiais vertybinių popierių (VP) kainos kitimo istoriją. Aktyvūs investuotojai grafikus ir jų vertinimą pavertė atskira mokslo, tiksliau -interpretavimo – šaka technine analize.

Ekspertai pastebi, kad rinkos vis dažniau priklauso viena nuo kitos. Dar blogiau – būna taip, kad trumpuoju laikotarpiu fundamentalūs įmonių rodikliai tampa bereikšmiai globalių pasaulinių tendencijų fone. Investuotojams vis sunkiau susitaikyti, kad, norint uždirbti, reikia laukti, kol fundamentaliai patraukli, tačiau pasauliniame fone nepopuliari rinka ilgainiui vėl atgaus populiarumą. Kaip panašias tendencijas pastebėti ir jomis pasinaudoti? Tam naudojama techninė analizė. Kertinis techninės analizės elementas – istoriniai prekybos duomenys. Istorinius duomenis investuotojams suvokiama kalba pateikia įvairiausių tipų grafikai.

Nuo paprasto grafiko …

Paprasčiausias ir dažniausiai sutinkamas – linijinio tipo grafikas. Jame atsispindi VP kaina tam tikro pasirinkto prekybos periodo gale. Periodo pabaigos kainai pavadinti vartojamas terminas uždarymo kaina. Tarkime, VP prekiaujama 3 dienas. Pirmosios dienos pabaigoje VP uždarymo kaina yra 2 €, antrosios – 2,5 €, o trečiosios – 4 €:

Jei grafiko vertikalėje nurodysime VP uždarymo kainą, o horizontalėje – dienas, tuomet VP uždarymo kainos kitimo linijinis grafikas atrodys taip: 2

Daugeliui investuotojų tokio tipo grafikų ir užtenka. Jeigu VP kainos nors kartais ir pakrisdamos, bet tolygiai auga, sakoma, kad vyrauja augimo tendencija, jei krenta – kritimo tendencija. Jei VP kainos tai kyla, tai krenta ir nesimato aiškios krypties, sakoma, kad nėra vyraujančios tendencijos.

…iki sudėtingo

Linijiniai grafikai paprasti ir nesudėtingi, tačiau jie neparodo, kas vyko kiekvieno nagrinėjamo periodo metu. Investuotojams dažnai svarbu matyti ne tik VP uždarymo kainos grafiką, bet ir kainų ribas, kuriose vyko prekyba. Šiam tikslui aktyvūs investuotojai pasitelkia Japonijoje išrastą žvakių (angl. candlestick) tipo grafiką. Šio tipo grafike fiksuojama pasirinkto prekybos periodo pradžios ir pabaigos bei aukščiausia ir žemiausia VP kaina. Papildykime anksčiau nagrinėto pavyzdžio prekybos duomenis. Tarkime, kad pirmąją VP prekybos dieną pradėjus prekiauti akcijos kaina buvo 1,80 €. Prekybos metu VP kaina buvo nukritusi iki 1,70 € žemumų, o tam tikru laiko momentu buvo pakilusi iki 2,50 €. Prekybos periodo gale VP kaina nusistovėjo ties 2 € (uždarymo kaina).

Tuomet VP kainų lentelė ir grafikai bus tokie:

3

Kaip interpretuoti? Imkime pirmosios dienos figūrą (žvakę). Horizontaliosios figūros linijos rodo, kuria kaina VP prekyba prasidėjo ir kokia kaina baigėsi. Jei VP kaina prekybos pabaigoje buvo didesnė nei pradžioje, žvakės tūris (figūros stačiakampis) vaizduojamas baltu fonu. Maksimali ir minimali VP kaina nurodytu periodu vaizduojama vertikaliomis linijomis. Jei VP prekybos periodo pradžioje kainavo brangiau negu jo pabaigoje, tuomet žvakės tūris dažomas juoda spalva (paveikslėlio
3 figūra). Nagrinėjant žvakes reikėtų vadovautis šiomis kainos skaitymo taisyklėmis:

4

5

Ką galima įžvelgti šiose žvakių figūrose? Teigiama, kad žvakių grafikai parodo ne tik tai, kaip kaina kito praeityje, bet ir tuo metu prekiavusių investuotojų psichologinį portretą ir prekybos VP braižą. Biržų prekiautojai stebėjo tokių žvakių išsidėstymo tendencijas ir sugalvojo modelius (angl. patterns), kurių pagalba spėjama, kaip VP kaina keisis ateityje. Ši žvakių interpretavimo kultūra tapo tokia populiari, kad žvakių modeliai aprašomi ir specializuotuose žinynuose.

Kiti grafikų tipai

Sumanūs investuotojai yra sugalvoję visą aibę kitų grafikų tipų, tačiau, be paminėtų, Vakarų pasaulyje dažnai sutinkamas ir OHLC tipo grafikas. OHLC tipo grafikas yra kilęs iš angliškų open – high – low – close žodelių pirmųjų raidžių trumpinio ir atvaizduoja tą pat kaip ir žvakių grafikai, tik kitu pavidalu. Paprastai šis grafikas dar vadinamas Bar tipo grafiku.

6

Kurį grafiką – OHLC ar žvakių – pasirinkti? Jei norime žiūrėti tik VP kainos kitimo ribas, tuomet užtenka OHLC. Jei norime bandyti pritaikyti kainų kitimo modelius, tuomet patartina naudoti žvakių grafikus, kadangi didžioji dalis literatūros parašyta naudojant būtent žvakių grafikų pavyzdžius.

Kas iš to?

Grafikų interpretavimu paremti daugelis techninės analizės metodų, todėl investuotojams, besidomintiems technine analize, būtina gerai suvokti, kokią informaciją šie grafikai apima. Priklausomai nuo to, kokius techninės analizės būdus naudoja investuotojai, reikėtų atitinkamai rinktis ir interpretuojamų VP ar rinkų grafikų tipus. Beveik visi populiariausi internetiniai puslapiai ir techninės analizės programos gali VP prekybos arba rinkų indeksų duomenis atvaizduoti linijiniu, žvakių arba OHLC grafikų pagalba.

Vertinimai prieštaringi

Fundamentaliosios analizės šalininkai, vertinantys įmonių veiklos rezultatus, perspektyvas, prognozuojantys plėtros galimybes ir kitus atraminius įmonių rodiklius, skeptiškai vertina investuotojus, kuriems grafikas, atspindintis VP kainos istoriją, yra pagrindinė sprendimų priėmimo priemonė. Pastarieji tvirtina, jog, jei grafikų interpretavimas nepadėtų uždirbti, nebūtų prirašyta tiek daug knygų apie techninės analizės panaudojimą ir šios teorijos šalininkų sėkmės istorijų. Norintiems save išmėginti trumpalaikio prekeivio rolėje, pirmiausia, reikia suvokti vieną pagrindinių prekybos taisyklių, jog kuo aktyvesni prekybos veiksmai, tuo didesnė tokios veiklos rizika. Tik įvertinus savo galimybes ir iš to kylančią riziką, verta išbandyti praktikoje techninės analizės algoritmus ir metodus.

Netgi ilgalaikiai investuotojai kartais pasitelkia techninę analizę ieškodami palankiausio momento pirkti ilgam laikymui numatytus VP.  Išsamiau apie populiariausius ir dažniausiai naudojamus techninės analizės metodus skaitykite būsimuose žurnalo Pradedančiųjų kanalo straipsniuose.

Straipsnio autorius Aurimas Trinkūnas

Publikuota žurnale Investuok (2007-4)
Posted in Nemokamai, Pradedantiesiems.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.